Sponzorstva i donacije

OBJAVA PODATAKA O SPONZORSTVIMAI DONACIJAMA

Na temelju Zahtjeva Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije pri Ministarstvu pravosuđa RH Hrvatske objavljujemo naše donacije u 2013. godini:

Rb.NazivIznos
1. Rekapitulacija NK ,,NAŠK“ NAŠICE 86.500,00 kn
2.UDRUGA ZA OČUVANJE BAŠTINE „SLAVONIKA" 500,00 kn
3.OŠ „KRALJA TOMISLAVA" NAŠICE 1.000,00 kn
4.SINDIKAT NAŠIČKI VODOVOD 74.578,13 kn
5.SAVEZ SLOVAKA „MATICA SLOVAKA" 1.500,00 kn
6.FINANCIJSKA POMOĆ - IVAN KOVAČIĆ 1.000,00 kn
7.GRAD NAŠICE (DOM KULTURE LILA) U NARAVI (za kanalizacijsku mrežu - DOM KULTURE LILA) 8.785,85 kn

Icon

Sponzorstva i donacije 544 KB 47 downloads

...