Povijest

Iz knjige uglednog Našičkog istraživača Branka Kranjčeva „Sto godina vodovoda u Našicama 1905-2005.“ da se iščitati kako su  davne 1900. godine, Našičani  putem svog Općinskog zastupstva uz novčanu pomoć tadašnje Zemaljske vlade donijeli Odluku o gradnji vlastita gorskog vodovoda.  Zatim godine 1905. gradi se našički vodovod, za njegovo napajanje kaptirana su vrela u dolini Seonskog potoka podno Kranjčeva brda. U njihovoj blizini sagrađena je arhitektonski lijepo oblikovana kućica od armiranog betona u kojoj je bazen u koji se slijevaju izvorske vode, na vrhu vanjskog zida te kućice postavljen je kip Sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika od vodene stihije, te zaštitnika brodara, mlinara i svećenika, najvažnijeg sveca mostova. Dakle, ovaj vodovod egzistira u svojih prvih trinaest godina u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, zatim nakon njezina sloma on opstoji i u razdoblju stvaranja i nestajanja nekoliko država. Potkraj šezdesetih na početku sedamdesetih godina ulazi se u razdoblje modernizacije i pojačanih gradnji pa se aktualizira i pitanje kopanja bunara kako bi se što bolje koristili resursi podzemnih voda lociranih u blizini Velimirovca. Godine 1972. izbušen je i u sustav inkorporiran prvi bunar. Od tada pa sve do danas iskopano je i uređeno nekoliko bunara te je  ta lokacija osnova za snabdijevanje pitkom vodom ovog distribucijskog područja.

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. NAŠICE, Vinogradska 3, pravni je slijednik Komunalnog poduzeća Našički vodovod  s potpunom odgovornošću,  koje je organizirano kao Javno komunalno poduzeće temeljem Odluke Skupštine Općine Našice od 15. srpnja 1992. godine i Odluke o izmjenama i dopunama te Odluke koncem rujna 1992. godine, a  čiji je pravni prednik „NAPREDAK“ komunalno poduzeće p.o. iz Našica. Prijelomni trenutak razvoja našičkog vodovoda svakako je osnutak Komunalne ustanove davne 1953. godine.

Temeljem Sporazuma o organiziranju zajedničkog obavljanja komunalnih djelatnosti  sklopljenog 20. prosinca 2000.-te godine, članovi Društva GRAD NAŠICE, OPĆINA DONJA MOTIČINA I OPĆINA PODGORAČ,  radi usklađenja poslovanja i organizacije Društva s odredbama Zakona o trgovačkim društvima sklopile su dana 15. prosinca 2001. godine DRUŠTVENI UGOVOR o preoblikovanju NAŠIČKOG VODOVODA komunalnog poduzeća p.o. u društvo s ograničenom odgovornošću.

Koncem 2013. godine izvršena je podjela Našičkog vodovoda d.o.o. odvajanjem dijelova imovine Društva, a da  to Društvo ne prestaje s postojanjem, na već postojeće društvo Našički park d.o.o.  u skladu sa člankom 550.r. Zakona o trgovačkim društvima (podjela s preuzimanjem) a sve u svezi s člankom 202. Zakona o vodama u kojem je regulirano da javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Klikom na link možete prelistati knjigu
Sto godina Vodovoda u Našicama
1095. – 2005.