Memorandum

 

31.500 NAŠICE, Braće Radića 188 p.p. 45

Centrala (031) 613-176

Telefaks 613-196

E-mail: nasicki.vodovod@os.t-com.hr

IBAN: HR4223400091100144373 kod PBZ

IBAN: HR5325000091102006891 kod Addiko bank

MBPS 3127150

OIB: 89523454310

sud upisa - Trgovački sud u Osijeku, MBS:030071789 Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen ulaganjem stvari

Našički vodovod d.o.o.

31.500 NAŠICE, Braće Radića 188 p.p. 45

Centrala (031) 613-176

Telefaks 613-196

E-mail: nasicki.vodovod@os.t-com.hr

IBAN: HR4223400091100144373 kod PBZ

IBAN: HR5325000091102006891 kod Addiko bank

MBPS 3127150

OIB: 89523454310

sud upisa - Trgovački sud u Osijeku, MBS:030071789 Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen ulaganjem stvari