Savjeti i upute potrošačima

Da bi izbjegli mnoge moguće probleme i troškove oko vodoopskrbe, a ako se oni i pojave, radi bržeg i bezbolnijeg otklanjanja, u obostranom interesu dajemo Vam nekoliko savjeta i poruka.

 1. Vlasnici individualnih kuća prije svakog dužeg izbivanja (godišnji odmor, putovanje, rad u inozemstvu i sl.) trebaju u šahti zatvoriti svoj ventil (iza vodomjera).

 2. Radi sprječavanja, odnosno ranog otkrivanja te pravovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta u kući) bilo bi poželjno barem jedanput mjesečno provjeriti ispravnost te instalacije.
  Provjera se vrši tako da se zatvore sva izljevna mjesta u kući (u zgradama s više stanova, dogovorno sa svim stanarima), a na vodomjeru kontrolira da li crveni indikator potrošnje miruje.
  Ako miruje znači da gubitka nema, a ako se vrti, to je siguran znak gubitka vode na Vašu štetu i sami ga morate pronaći i otkloniti.
  Želite li utvrditi koliku Vam štetu otkriveni gubitak donosi, tada uz vremensku kontrolu putem sata i očitanja protoka na vodomjeru možete lako utvrditi gubitak u l/min, na sat ili u m3 na dan, a što uz množenje sa cijenom daje financijski gubitak.


 3. Pred zimu, u mjesecu studenom ili početkom prosinca, provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja. Ukoliko nije, a niste u stanju sami izvršiti zaštitu, molimo Vas da nas obavijestite. Zaštita od smrzavanja vrši se na višim područjima.

 4.  Ako uočite bilo kakav dotok vode u šahtu ili oštećenje iste (lom poklopca, okvira, krađu vodomjera ili poklopca, ulegnuće šahte) obavijestite nas.

 5. Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, obavezno zatvorite ventil iza vodomjera.

 6. Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača. Za zatvaranje vode prije vodomjera (prilikom popravka ili zamjene ventila iza vodomjera), morate pozvati Dežurnu službu (tel: 091/613-2966 ili 031/615-086). U zgradama s više stanara o radovima koji se izvode moraju biti obaviješteni svi stanari .

 7. Reducir ventil iza vodomjera ugrađuje se na kućnoj instalaciji i održava potrošač sam.

 8. Za nenastanjene objekte kao i vrtove, bilo bi korisno imati na svom posjedu šahtu s ventilom koja se može zaključati.

 9. O prekidu vodoopskrbe zbog radova na cjevovodu bit ćete obaviješteni putem sredstava javnog informiranja, putem naše web stranice, našom pisanom obavijesti ili usmeno od naših radnika. Pri nailasku vode, za očekivati je privremeno zamućenje, zato kratkotrajno pustite vodu na svim izljevnim mjestima da teče dok se ne izbistri, i tek tada je možete slobodno koristiti.

 10. Ako u vodi uočite nešto neuobičajeno, ako je smanjena količina, pad tlaka, povišena temperatura ili mutež, obavijestite nas radi otklanjanja nedostataka.

 11. Namjeravate li otvoriti u svojoj kući obrt, trgovinu tj. poslovni prostor dužni ste se javiti službi za distribuciju vode i podnijeti zahtjev za otvaranje Radnog naloga za premještanje/odvajanje vodovodnog priključka, ukoliko namjeravate dozvoliti priključenje na svoju mrežu susjedne kuće, trgovine, kioska i dr., vlasnik ili korisnik te susjedne kuće odnosno poslovnog prostora dužan je u službi za distribuciju vode podnijeti Zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom

 12. Bit ćemo zahvalni ako nam dojavite bilo koje uočene promjene, npr. nenajavljeni nestanak vode, izbijanje vode na ulici, izlijevanje vode iz vodovodnih šahti, vodovodnih priključaka ili vodospreme.  Isto tako Vas molimo da nam dojavite lom hidranta, lom uličnih šahti, lom poklopaca, oštećenja naših ograda i ostalih objekata.

 13. Ako iz bilo kojeg razloga nećete trošiti vodu u dužem vremenskom periodu (6 mjeseci ili više), dužni ste nas o tome obavijestiti pismeno, usmeno ili telefonski, a sve iz razloga kako bi se izbjegli problemi i troškovi vezani uz eventualnu krađu vode, krađu vodomjera, smrzavanja kao i sve ostale troškove vezane za održavanje, čitanje i baždarenje istog.

NAPOMENA!!!
Prepravljanje ili zaključavanje naših šahti kao i neovlašteno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu nije dopušteno.