Radno vrijeme

Sukladno Odluci o rasporedu radnog vremena u Našičkom vodovodu d.o.o. broj: 662-10, počevši od 01.01.2011. godine, utvrđen je ovaj

RASPORED RADNOG VREMENA U NAŠIČKOM VODOVODU d.o.o.

a)  radna mjesta s 40-satnim radnim tjednom, s radnim danima ponedjeljak – petak s početkom rada od 07,00 do 15,00 sati, u jednokratnom trajanju i odmorom /stankom/ od 09,30 do 10,00 sati koja se ubraja u radno vrijeme, te s dnevnim odmorom od 16 sati neprekidno i tjednim odmorom subota i nedjelja:

  • sva sistematizirana radna mjesta osim onih koja su navedena pod slovom “b)”i „e)“

b)  radna mjesta u 40-satnom radnom tjednu, s radnim danima ponedjeljak – petak u
dvokratnom trajanju i to od 06,30 do 10,30 sati te od 14,30 do 18,30 sati /stanka od
16,00 do 16,30 sati koja se ubraja u radno vrijeme, s dnevnim odmorom od 12 sati neprekidno i tjednim odmorom subotom i nedjeljom:

  • čistačica i dostavljačica

c) radna mjesta u smjenama i to I. II.  i III. smjena koje se izmjenjuju na način da radnik radi dva puta uzastopce u I. dva puta uzastopce u II. i dva puta uzastopce u III. smjeni,  nakon čega ima odmor od 48 sati neprekidno, a sve u 40-satnom radnom tjednu prosječno godišnje kako slijedi:

I. smjena
s početkom rada od 06,00 do 14,00 sati, u jednokratnom trajanju i odmorom /stankom/ od 08,30 do 09,00 sati koja se ubraja u radno vrijeme, te s dnevnim odmorom od najmanje 12  sati neprekidno i tjednim odmorom od 48 sati neprekidno nakon odrađene III. smjene.

II.  smjena
s početkom rada od 14,00 do 22,00 sati, u jednokratnom trajanju i odmorom /stankom/ od 16,30 do 17,00 sati koja se ubraja u radno vrijeme, te s dnevnim odmorom od najmanje 12 sati neprekidno i tjednim odmorom od 48 sati neprekidno nakon odrađene III. smjene.

III.  smjena
s početkom rada od 22,00 tekućeg do 06,00 sati idućeg dana, u jednokratnom trajanju i odmorom /stankom/ od 0,30 do 01,00 sati koja se ubraja u radno vrijeme, te s dnevnim odmorom od najmanje 12 sati neprekidno i tjednim odmorom od 48 sati neprekidno nakon odrađene III. smjene.

Izmjena smjena iz točke “ I. e” može u dogovoru poslovođe i radnika biti i drugačija od gore naznačene, ali se u tom slučaju radniku mora osigurati dnevni odmor u trajanju najmanje 12 sati neprekidno odnosno tjedni odmor od najmanje 24 sata neprekidno tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadesetčetri sata računajući od početka rada u dnevnom rasporedu radnog vremena.

  • strojar na crpilištu
  • strojar na pročistaču otpadnih voda