Prijava kvara

Prijava kvara

Našički Vodovod d.o.o.

091/613-2966 - dežurni instalater

  • za kvarove na javnoj vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži
  • za potrebe ispiranja zamućene vode u vodovodnoj mreži