Prigovori – Reklamacije – Pitanja

Sukladno čl. 10.st.2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) omogućeno je podnošenje pisanog prigovora na dobivene račune i usluge ili općenito na rad službe.

Pisani prigovori podnose se na urudžbeni zapisnik u poslovnim prostorijama isporučitelja (Vinogradska 3, 31500 Našice s obzirom da još nije došlo do preseljenja na novu službenu poslovnu adresu - Braće Radića 188 31500 Našice), ili putem pošte (na adresu: NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Braće Radića 188, 31500 NAŠICE; te na faks (031/613-196), e-mail: info@nasicki-vodovod.hr , ili nasicki.vodovod@os.t-com.hr te putem webforme."

NAPOMENA:
Pismena se mogu i dalje slati na Vinogradska 3, 31500 Našice s obzirom da još nije došlo do preseljenja na novu poslovnu adresu)

Fax: 031/613-196

email: info@nasicki-vodovod.hr

email: nasicki.vodovod@os.t-com.hr

Isporučitelj vodne usluge dužan je u roku od 15 dana ispitati osnovanost prigovora te dati pisani odgovor, na što korisnik usluge može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača.

Slanje prigovora putem webforme