Dostava i plaćanje računa

Računi se generiraju na mjesečnoj bazi. Za svako potrošno mjesto radi se zaseban račun. Ako partner ima više potrošnih mjesta može zahtijevati zbirnu uplatnicu za sva svoja potrošna mjesta.

Dostava računa je moguća u papirnatom obliku na području cijele Republike Hrvatske.
Račun je plativ bez naplate naknade za usluge platnog prometa na lokaciji – blagajna NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Vinogradska 3, Našice.
Moguće je dogovoriti i trajni nalog za paušalne (fiksne) iznose u bankama.
Nakon isteka valute plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata.

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. je na računima za vodu i odvodnju uveo 2D bar kod. Na taj se način potrošačima želi omogućiti jednostavnije plaćanje računa uz manje provizije. Uz ovu glavnu novinu računi NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. od nedavno imaju i novi izgled sa još više informacija važnih za potrošače.

Povoljnije plaćanje računa još je jedna prednost uplatnica sa 2D bar kodom. NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. uvođenjem novog računa izašao je u susret potrošačima na distributivnom području i omogućio plaćanje računa uz niže provizije. Zahvaljujući uvođenju 2D bar koda građani osim u poslovnicama banaka i FINA-e račune mogu platiti i u nekim trgovinama i kioscima.

Pregledniji račun sa više podataka NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. omogućava potrošačima bolji uvid i kontrolu potrošnje vode te upravljanje kućnim financijama. Na novom računu NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. potrošači dobivaju točne podatke o početnom i završnom stanju brojila na vodomjeru u obračunskom razdoblju, analizu utroška vode u grafičkom prikazu te saldo na kartici kupca u knjigovodstvu NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. Grafički prikaz moguć je za potrošače koji imaju brojilo.

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. se novim izgledom računa prilagođava EU standardima. Tako se plaćanje računa izvršava na IBAN broj (umjesto na broj žiro računa).  Prilikom plaćanja računa internet bankarstvom preporuča se oprez kako bi se izbjegle greške i plaćanje računa nekom drugom.