Promjena vlasništva nad priključkom

Dužnost svakog potrošača je da promjenu vlasništva nastalu zbog smrti dotadašnjeg vlasnika ili nastalu pravnim poslom (darovanje, kupoprodaja i sl.) prijavi u roku od 15 dana od nastupanja takve činjenice.

Promjenu vlasništva ili podataka o vlasniku može zatražiti isključivo vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine koja je priključena na javnu vodoopskrbu.
Zahtjevu za promjenu podataka vlasnika vodovodnog ili kanalizacijskog priključka treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Fotokopija jednog računa za potrošenu vodu i/ili kanalizaciju
  • Fotokopija osobne iskaznice
  • OIB
  • DOKAZ VLASNIŠTVA nekretnine za koju se priključak koristi (vlasnički list ili rješenje o nasljeđivanju, ili drugi dokument koji nedvojbeno potvrđuje vlasništvo).

Dokument "ZAHTJEV ZA PROMJENOM VLASNIŠTVA" možete skinuti ovdje -> Zahtjev za promjenom vlasništva

Napominjemo, da se prije dostave gore navedenog dokumenta treba izvršiti očitanje brojila, te da nad navedenim priključkom ne smije biti potraživanja od strane Našičkog vodovoda d.o.o., jer u protivnom nećemo izvršiti prijenos.

Kompletna dokumentacija  s potpisanim Zahtjevom može se dostaviti putem:

Odgovorna služba i osoba:

Voditelj odjela za očitanje, obračun i naplatu komunalnih usluga

Nedjeljka Katavić

031/615 086