Promjena vlasništva nad priključkom

Dužnost svakog potrošača je da promjenu vlasništva nastalu zbog smrti dotadašnjeg vlasnika ili nastalu pravnim poslom (darovanje, kupoprodaja i sl.) prijavi u roku od 15 dana od nastupanja takve činjenice.

Promjenu vlasništva ili podataka o vlasniku može zatražiti isključivo vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine koja je priključena na javnu vodoopskrbu.
Zahtjevu za promjenu podataka vlasnika vodovodnog ili kanalizacijskog priključka treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Fotokopija jednog računa za potrošenu vodu i/ili kanalizaciju
  • Fotokopija osobne iskaznice
  • OIB
  • DOKAZ VLASNIŠTVA nekretnine za koju se priključak koristi (vlasnički list ili rješenje o nasljeđivanju, ili drugi dokument koji nedvojbeno potvrđuje vlasništvo).

Dokument "ZAHTJEV ZA PROMJENOM VLASNIŠTVA" možete skinuti ovdje ->

Napominjemo, da se prije dostave gore navedenog dokumenta treba izvršiti očitanje brojila, te da nad navedenim priključkom ne smije biti potraživanja od strane Našičkog vodovoda d.o.o., jer u protivnom nećemo izvršiti prijenos.

Kompletna dokumentacija  s potpisanim Zahtjevom može se dostaviti putem:

Odgovorna služba i osoba:

Voditelj odjela za očitanje, obračun i naplatu komunalnih usluga

Nedjeljka Katavić

031/615 086