Prethodna savjetovanja

Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Feričanci 3000 ES – 1. faza – mehanički dio

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Icon

Knjiga 1 - Upute ponuditeljima 605 KB 15 downloads

...

Icon

Knjiga 2 - Ugovor 151 KB 11 downloads

...

Icon

Knjiga 3 - Zahtjevi naručitelja 4,06 MB 19 downloads

...

Icon

Knjiga 4 - Troškovnik 17,2 KB 13 downloads

...

Prilozi:

Icon

Posebni uvjeti 4.40 MB 11 downloads

...

Icon

EOTRP UPOV Feričanci 3,87 MB 25 downloads

...

Izgradnja spojnog vodovoda Donja Motičina – Gornja Motičina

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Icon

Knjiga 3-08-MV-19-ver02-08 1,8 MB 11 downloads

...

Icon

Knjiga 4 1,33 MB 13 downloads

...

Izgradnja opskrbnih cjevovoda naselja Budimci i Poganovci 2. faza

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Icon

Knjiga 2 – Prijedlog ugovora 86 KB 12 downloads

...

Icon

Knjiga 3 – Troškovnik 141 KB 13 downloads

...

Icon

Pregledna situacija Budimci 775 KB 12 downloads

...

Icon

Pregledna situacija Poganovci 777 KB 12 downloads

...

Izgradnja glavnog opskrbnog vodovoda naselja Valenovac

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Icon

Knjiga 2 - PRIJEDLOG UGOVORA 86 KB 12 downloads

...

Icon

Knjiga 3 - Troškovnik 180 KB 11 downloads

...

Icon

Knjiga 4 - Pregledna karta 397 KB 14 downloads

...

Icon

Projektna dokumentacija 11 MB 14 downloads

...