Prethodna savjetovanja

Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Feričanci 3000 ES – 1. faza – mehanički dio

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Icon

Obavijest o prethodnom savjetovanju 49 KB 12 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 1 - Upute ponuditeljima 605 KB 11 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 2 - Ugovor 151 KB 10 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 3 - Zahtjevi naručitelja 4,06 MB 14 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 4 - Troškovnik 17,2 KB 11 downloads

...
Preuzmi

Prilozi:

Icon

Posebni uvjeti 4.40 MB 10 downloads

...
Preuzmi

Icon

Ugovor o priključenju UPOV Feričanci 1,3 MB 10 downloads

...
Preuzmi

Icon

EOTRP UPOV Feričanci 3,87 MB 20 downloads

...
Preuzmi

Izgradnja spojnog vodovoda Donja Motičina – Gornja Motičina

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Icon

Knjiga 1 -DON 08-MV-19 - ver 01-08 205 KB 10 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 2 -Prijedlog_ugovora-08-MV-19 86 KB 9 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 3-08-MV-19-ver02-08 1,8 MB 10 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 4 1,33 MB 11 downloads

...
Preuzmi

Izgradnja opskrbnih cjevovoda naselja Budimci i Poganovci 2. faza

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Icon

Obavijest o prethodnom savjetovanju 638 KB 17 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 2 – Prijedlog ugovora 86 KB 11 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 3 – Troškovnik 141 KB 12 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 4 – Projektna dokumentacija 11 MB 13 downloads

...
Preuzmi

Icon

Pregledna situacija Budimci 775 KB 11 downloads

...
Preuzmi

Icon

Pregledna situacija Poganovci 777 KB 11 downloads

...
Preuzmi

Izgradnja glavnog opskrbnog vodovoda naselja Valenovac

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Icon

Izvješće o prethodnom savjetovanju 553 KB 12 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 2 - PRIJEDLOG UGOVORA 86 KB 11 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 3 - Troškovnik 180 KB 10 downloads

...
Preuzmi

Icon

Obavijest o prethodnom savjetovanju 178 KB 11 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 4 - Pregledna karta 397 KB 13 downloads

...
Preuzmi

Icon

Projektna dokumentacija 11 MB 12 downloads

...
Preuzmi