Projekt Valenovac

Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim  područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.1. „Ulaganje u građenje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Našičkog vodovoda d.o.o.

Naziv projekta:

Izgradnja glavnog opskrbnog vodovoda naselja Valenovac

Lokacija:

Projekt se provodi na području općine Feričanci, naselje Valenovac

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Glavni opskrbni vodovod naselja Valenovac projektiran je s ciljem poboljšanja kvalitete življenja pučanstva, rješavanju problema opskrbe pitkom i zdravom vodom u prvom redu iz zdravstvenih razloga, a u drugom i kao jedan od preduvjeta za razvoj gospodarstva i malog poduzetništva. Vodovod će služiti i kao glavna mjera vatroobrane naselja. Naselje Valenovac već otprije ima vodoopskrbnu mrežu koja ne ispunjava ove kriterije. Isto tako, postoji mogućnost zagađenja njenog izvora pa će buduća vodoopskrba naselja ovisiti uglavnom o projektiranom vodovodu koji je predmet ovog projekta. Obzirom na nepovoljan geografski položaj naselja, izgraditi će se i pripadajuća stanica za povećanje tlaka. Naselje Valenovac je smješteno na cca. 10km zapadno od Našica u k.o. Feričanci. U skladu s Prostornim planom općine Feričanci demografskim planom razvoja, planirani broj stanovnika naselja Valenovac do 2015. godine će iznositi 200 što predstavlja osnovu hidrauličkog proračuna predmetne građevine. Područje Valenovca vodom se trenutno opskrbljuje iz lokalnog vodovoda čije se izvorište nalazi u depresiji iznad kojeg se nalaze vinogradi nad kojima se vrši intenzivan kemijski tretman, te tako ne zadovoljava potrebne standarde. Po završetku projekta biti će izgrađena vodovodna mreža u ukupnoj duljini 2.348,00 m, te izgrađena stanica za povećanje tlaka koja je nužna zbog konfiguracije terena. Ovim radovima rješava se problem opskrbe za 200 stanovnika naselja Valenovac.

 ukupna vrijednost projekta je 1.211.981,13 kn, od čega iznos koji sufinancira EU iznosi 1.030.183,96 kn, dok će preostali dio biti sufinanciran sredstvima Republike Hrvatske.