Izgradnja spojnog vodovoda Donja Motičina – Gornja Motičina

Dobivena uporabna dozvola za spojni vodovod Donja Motičina – Gornja Motičina

Dana 17.01.2023. izdana je uporabna dozvola za spojni vodovod od Donje Motičine do Gornje Motičine, a 09.03.2023. izdana je Potvrda o pravomoćnosti rješenja za istu uporabnu dozvolu.

Time su ispunjeni uvjeti za priključivanje mještana naselja Gornje Motičine na sekundarnu vodovodnu mrežu u naselju, koja je već ranije izgrađena, a sa puštanjem u rad navedenog spojnog vodovoda, voda sa crpilišta “Velimirovac“ je došla i u samo naselje Gornja Motičina.

Predmetni vodovod financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., gdje su 03.02.2022. potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, s nadležnim ministarstvom i Hrvatskim vodama, te Ugovor o sufinanciranju projekta. Ukupno prihvatljivi trošak iznosi 336.555,61 EUR, od čega EU sufinancira 80%, odnosno 269.244,49 EUR.

Investicija se sastoji od stanice za podizanje tlaka i 4,7 km vodoopskrbnog cjevovoda. Očekuje se do kraja 2023.g. priključenje do 40 stanovnika na vodovodnu mrežu u naselju Gornja Motičina.