Zaštita osobnih podataka

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.NAŠICE,  Braće Radića 188

Našički vodovod d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

Dokument “Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka“ Društva Našički vodovod d.o.o. (u daljnjem tekstu: Pravila, eng. Privacy policy) odnosi se na usluge i poslovanje Društva Našički vodovod d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo). Ova Pravila opisuju koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke.

Ovaj smo dokument donijeli i usvojili jer zaštitu osobnih podataka smatramo vrlo važnom i temeljni je dio svih procesa i korporativnog upravljanja u Društvu. Dokument predstavlja okvir na koji način postupamo sa svim osobnim podacima koje prikupljamo u sklopu svojeg poslovanja, i donesena je kao jedna od organizacijskih mjera za usklađivanje sa  zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o  slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (u daljnjem tekstu Uredba).

Ova Pravila privatnosti se ne odnose na treće strane, te pružatelje usluga i dobavljače. Ako za obradu Vaših osobnih podataka koristimo vanjske pružatelje usluga, i ukoliko se tada obrađuju osobni podaci govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju mi kao Voditelj obrade odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Pravila privatnosti smo kreirali i usvojili jer želimo osigurati da  smo usklađeni sa zakonskim zahtjevima i jer vodimo brigu o svim našim korisnicima i posjetiteljima

  • Važeće zakonske regulative za zaštitu osobnih podataka;
  • Zaštite osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
  • Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima;
  • Smanjenje rizika povrede osobnih podataka;
  • Edukacija i informiranja svih naših korisnika i ispitanika;
  • Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka

Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka odgovoran je:

Naziv: Našički vodovod d.o.o.

Adresa: Braće Radića 188, Našice

OIB: 89523454310

Kontakt telefon: (031) 613 176

Adresa elektroničke pošte: nasicki.vodovod@os.t-com.hrinfo@nasicki-vodovod.hr”


Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sukladno članku 37. Uredbe EU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.travnja 2016.godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Našički vodovod d.o.o.  Odlukom je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. U tu svrhu službenik za zaštitu osobnih podataka obvezao je potpisati izjavu o povjerljivosti.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: ivana.kasuba@nasicki-vodovod.hr ili pismeno na adresu: Braće Radića 188, 31500 Našice ili na urudžbeni zapisnik na adresi Vinogradska 3 31500 Našice ( obzirom da još nije došlo do preseljenja na službenu poslovnu adresu Braće Radića 188).

Rad sa strankama moguće je ostvariti prema unaprijed dogovorenom terminu.

Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete ostvariti putem

  objavljenog na stranici te ga u fizičkom obliku možete zatražiti na adresi Društva.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Našički vodovod.o.o.

  • Adresa: Braće Radića 188, 31500 Našice
  • telefon: +385 (0)31 613-176
  • e-mail: ivana.kasuba@nasicki-vodovod.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.


NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.

NAPOMENA:
Usklađujući poslovanje sukladno čl. 202. Zakona o vodama od 1. siječnja 2014. temeljem Ugovora o podjeli s preuzimanjem NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. zadržao je obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a ostale komunalne i druge djelatnosti prenijete su na novoosnovanu tvrtku kćer NAŠIČKI PARK d.o.o.
Shodno tome, gore iznijete zbirke osobnih podataka odnose se i na NAŠIČKI PARK d.o.o.


DOSTAVITI:
1. web stranica Društva

Icon

Zaštita osobnih podataka 101 KB 34 downloads

...

 

PRILOŽENI DOKUMENTI: