Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Našički vodovod d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 (0) 31/ 613-176;
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: ivana.kasuba@nasicki-vodovod.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • poštom na adresu: Braće Radića 188 31500 Našice, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • osobno na adresu: Vinogradska 3 31500 Našice (obzirom da još nije došlo do preseljenja na službenu poslovnu adresu Braće Radića 188 31500 Našice), Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

 

Službenik za informiranje:

Ivana Kašuba
Našički vodovod d.o.o. Našice, Braće Radića 188

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati


Naknada za pristup informacijama

Našički vodovod d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 

1. Preslik jedne stranice veličine A4 0,25 kuna 0,03 €
2. Preslik jedne stranice veličine A3 0,50 kuna 0,07 €
3. Preslik jedne stranice u boji veličine A4 1,00 kuna 0,13 €
4. Preslik jedne stranice u boji veličine A3 1,60 kuna 0,21 €
5. Elektronički zapis na jednom CD-u 4,00 kuna 0,53 €
6. Elektronički zapis na jednom DVD-u 6,00 kuna 0,80 €
7. Elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB. 27,87 € za 64 GB, 19,91 € za 32 GB, 15,93 € za 16 GB, 6,64 € za 8 GB, 3,98 € za 4 GB.
8. Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik 0,80 kuna 0,11 €
9. Pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis 1,00 kuna 0,13 €

** Fiksni tečaj konverzije eura iznosi 1 € = 7,53450 Kn

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Našički vodovod d.o.o. ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti ili službenim portalima niti kada se razmjenjuju informacija za ponovnu uporabu između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

Prema čl. 2. Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 87/18), Našički vodovod d.o.o. može korisniku naplatiti troškove nastale temeljem zahtjeva korisnika ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. tijelo javne vlasti koje daje podatke za ponovnu uporabu pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
 3. točka 2. smatra se ispunjenom ako je tako propisano zakonom ili na zakonu utemeljenom propisu odnosno ako takva dužnost proizlazi iz zajedničke upravne prakse,
 4. primjenjuje se na tijelo javne vlasti koje koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova.

Cjenik za naknadu troškova ponovne uporabe informacija:

1. Preslik jedne stranice veličine A4 0,25 kuna 0,03 €
2. Preslik jedne stranice veličine A3 0,50 kuna 0,07 €
3. Preslik jedne stranice u boji veličine A4 1,00 kuna 0,13 €
4. Preslik jedne stranice u boji veličine A3 1,60 kuna 0,21 €
5. Elektronički zapis na jednom CD-u 4,00 kuna 0,53 €
6. Elektronički zapis na jednom DVD-u 6,00 kuna 0,80€
7. Elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB. 27,87 € za 64 GB, 19,91 € za 32 GB, 15,93 € za 16 GB, 6,64 € za 8 GB, 3,98 € za 4 GB.
8. Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik 0,80 kuna 0,11 €
9. Utrošeni sat na pripremu traženih podataka 51,14 kuna 6,79 €

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/9679/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/0484/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/9764/0065/09144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«,broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
 • Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija NAŠIČKI VODOVOD d.o.o,
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
 • Zahtjev za pristup informacijama,
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.
 • Odluka o cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija

Izvješća

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

 


Često postavljena pitanja


Obrazci


Odluke

Icon

Odluka o visini naknade-cjenik 815 KB 23 downloads

...

Pravilnici


Priloženi dokumenti

Icon

Plan investicija za 2022. godinu 343 KB 10 downloads

...
Icon

Plan poslovanja za 2022. godinu 2.9 MB 15 downloads

...
Icon

Plan investicija za 2021.godinu 746 MB 14 downloads

...
Icon

Plan investicija za 2021.godinu 747 KB 3 downloads

...
Icon

Plan investicija za 2020 1.29 MB 12 downloads

...
Icon

Plan poslovanja za 2019 2,2 MB 23 downloads

...
Icon

Plan investicija za 2019 godinu 610 KB 17 downloads

...
Icon

Plan investicija za 2018.godinu 741 KB 17 downloads

...
Icon

Plan poslovanja za 2018.godinu 2,7 MB 17 downloads

...
Icon

Poziv za Skupštinu Društva Našički vodovod d.o.o. 21.02.2018 497 KB 14 downloads

Poziv_za_Skupštinu_Društva_Našički_vodovod_d ...
Icon

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu 18 KB 13 downloads

[wpdm_package id=901 template="link-template-calltoaction3.php"] ...
Icon

Plan investicija za 2017.godinu i Plan poslovanja 2017.godinu 766.76 KB 13 downloads

[wpdm_package id=937 template="link-template-calltoaction3.php"] ...
Icon

Objava Godišnjeg izvješće o provedbi ZPPI za 2016.godinu 212 KB 12 downloads

[wpdm_package id=956 template="link-template-calltoaction3.php"] ...
Icon

Plan poslovanja za 2016. godinu 157 KB 13 downloads

...
Icon

Plan investicija za 2016. godinu 105 KB 13 downloads

...
Icon

Poziv za NO za 2. 6. 2015. 184 KB 13 downloads

...
Icon

SP Našički vodovod 2014 FINAL 637 KB 13 downloads

...
Icon

RDG 31.12.2014. Našički vodovod 693 KB 12 downloads

...
Icon

GFI Našički vodovod - 2014.g. 639 KB 15 downloads

...
Icon

BILJEŠKE UZ FIN.IZVJ.ZA 2014.G NV 470 K:B 14 downloads

...