Našičkom vodovodu uručen ugovor vrijedan 7,4 milijuna eura iz NPOO-a 2021. – 2026.

Dana 03. kolovoza 2023. svečano je uručeno ukupno 12 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata iz Programa razvoja javne odvodnje i vodoopskrbe i Programa smanjivanja rizika od katastrofa.

Na svečanosti u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, uručeno je 8 Ugovora za vodnokomunalne projekte i 3 Ugovora za smanjenje rizika od katastrofa dok je još jedan Ugovor unaprjeđenja vodnokomunalne infrastrukture prethodno potpisan i uručen na svečanosti u Ljubešćici. Ugovori su ukupne vrijednosti 86,2 milijuna EUR s PDV-om, od čega su 56,3 milijuna EUR  bespovratna EU sredstva.

Ugovore su korisnicima projekata, odnosno predstavnicima lokalnih samouprava i javnim isporučiteljima vodnih usluga uručili ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer Mario Šiljeg, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te posebni savjetnik predsjednika Vlade Zvonimir Savić.

Zajedno s Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava uručeni su i Ugovori o sufinanciranju projekata kojima se uređuje udjel sufinanciranja nacionalne komponente projekata između Hrvatskih voda te javnog isporučitelja vodnih usluga koji je ujedno i prijavitelj, odnosno Korisnik projekta te partnera u sufinanciranju projekata.

Jedan od dodijeljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je i NAŠIČKOM VODOVODU d.o.o., koji je Korisnik projekta, a partneri su Općine Podgorač i Općina Feričanci, gdje su ugovore potpisali direktor NAŠIČKOG VODOVODA Josip Matek, načelnik Općine Podgorač Goran Đanić, te načelnik Općine Feričanci Marko Knežević.

Radi se o projektu izgradnje manjih dijelova sustava javne odvodnje na području općina Podgorač i Feričanci, a to su:

  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za aglomeraciju Podgorač s pratećim građevinama i pristupnom cestom, ukupne vrijednosti investicije 3.090.223,72 EUR sa PDV-om,
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Feričanci s pristupnom prometnicom i priključnim vodoopskrbnim cjevovodom, ukupne vrijednosti investicije 4.329.621,24 EUR sa PDV-om.

Ukupna vrijednost oba projekta je 7,4 milijuna EUR, a prihvatljiv trošak za oba projekta je 5.935.875,96 EUR, od toga je sufinanciranje 80% bespovratna EU sredstva, što iznosi 4.748.700,76 EUR, 10% sufinanciraju Hrvatske vode, 4,165% Općina Podgorač i 5,835% Općina Feričanci.

Rok za dovršetak oba uređaja je 31.12.2025. i očekuje se do 30.06.2026. spajanje na odvodnju i uređaj minimalno 85% stanovnika za oba naselja (Podgorač 666 stanovnika i Feričanci 1130 stanovnika). Ukupni kapacitet UPOV-a Podgorač je 2000 ES, za naselja Podgorač, Stipanovci i Razbojište. Ukupni kapacitet UPOV-a Feričanci je 2363 ES, za naselja Feričanci, Valenovac i Vučjak Feričanački.

Ukupna vrijednost obje investicije zajedno je 44.723.857,50 kn (5.935.875,96 EUR) bez PDV-a, odnosno 55.904.821,88 kn (7.419.844,95 EUR) sa PDV-om. U trošak investicije je uključena izgradnja UPOV-a, stručni nadzor, upravljanje projektom te promidžba i vidljivost.