Opsežni radovi na Aglomerciji Našice nastavljeni su i tijekom mjeseca svibnja

I ovaj se mjesec radovi na našičkoj Aglomeraciji izvode u punom obimu te se sve odvije prema dogovorenoj dinamici. Tako je u srijedu, 10. 05. u periodu od 8 do 17 sati došlo do privremenog prekida vodoopskrbe u Našicama, Ulica J.J. Strossmayera od kućnog broja 1 do 118. U navedenom periodu bio je reducirani tlak vode za preostali dio grada Našica, a same radove izvela je tvrtka Niskogradnja Marijanović. Projekt se provodi na uslužnom području tvrtke Našički vodovod d.o.o. u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe.