Opsežni radovi u sklopu Aglomeracije Našice izvedeni u Općinama Donja Motičina i Feričanci

Kako smo već spomenuli projekt Aglomeraciji Našice obuhvaća Grad Našice i sva prigradska naselja, Općinu Donju Motičinu, Općinu Podgorač te Općinu Feričanci, a u ovom su mjesecu izvedeni opsežni radovi u Donjoj Motičini i Feričancima. Tako je u utorak, 07. 03. 2023. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati došlo do privremenog prekida vodoopskrbe za sva naselja općina Donja Motičina i Feričanci. Radove prespajanja na magistralni vodovod je izvela tvrtka Niskogradnja Marijanović d.o.o. I na kraju treba istaknuti kako se ovim projektom omogućava efikasnija upotreba resursa i snižavaju se troškovi vodoopskrbe.