Radovi na Aglomeraciji Našice provode se prema planu – Kraj projekta predviđen je 2023. godine

Vodovodna aglomeracija predstavlja skupinu gradova i općina koji surađuju u cilju osiguravanja pitke vode za svoje stanovnike. Ova aglomeracija obično uključuje proizvodnju, distribuciju i prikupljanje otpadnih voda, što omogućava bolje upravljanje resursima i racionalizaciju troškova. Tako je projekt Aglomeracije Našice nastavljen i krajem ove godine te treba svakako naglasiti kako se ovaj projekt od velike važnosti za Grad Našice i susjedne Općine provodi prema unaprijed dogovorenoj dinamici.

Vrijednost iznimno važnog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ iznosi 207.823.212,50 HRK, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u iznosu 116.461.394,99 HRK. Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirat će partneri u projektu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Grad Našice, Općina Donja Motičina, Općina Podgorač i Općina Feričanci u ukupnom iznosu 49.797.175,01 HRK bez PDV-a dok se predviđeni završetak projekta očekuje do kraja iduće godine. Projekt se provodi na uslužnom području tvrtke Našički vodovod d.o.o. u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe.