Radovi na projektu Aglomeracija Našice nastavili su se i kroz studeni prespajanjem na novi dio cjevovoda

U sklopu radova na projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice, i dalje se izvode radovi rekonstrukcije magistralnog cjevovoda u gradu Našicama. Tako je 02. 11. 2022. godine odrađeno prespajanje na novi dio cjevovoda te je došlo do privremenog prekida isporuke vode u gradu Našicama, a do značajnog poremećaja u vodoopskrbi u vidu smanjenja tlaka došlo je i u prigradskim naseljima te općinama Donja Motičina, Feričanci i Podgorač. Treba napomenuti kako je normalizacija vodoopskrbnog sustava postignuta u noćnim satima.

Radovi su nastavljeni 08. 11. 2022. godine u Sokolskoj ulici u Našicama gdje je je, također, odrađeno prespajanja na novi dio cjevovoda, a vodoopskrba se normalizirala u poslijepodnevnim satima.

Podsjetimo kako vrijednost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ iznosi 207.823.212,50 HRK, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u iznosu 116.461.394,99 HRK. Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirat će partneri u projektu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Grad Našice, Općina Donja Motičina, Općina Podgorač i Općina Feričanci u ukupnom iznosu 49.797.175,01 HRK bez PDV-a. Predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine. Projekt se provodi na uslužnom području tvrtke Našički vodovod d.o.o. u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe.