Radovi na projektu Aglomeracija Našice nastavili su se kroz cijeli mjesec rujan

Radovi na iskopima, postavljanju vodovoda i zatrpavanju rova u samom centru grada povezani s projektom Aglomeracije uskoro završavaju, izvijestili su iz Našičkog vodovoda d.o.o.. Ipak, radovi na vodovodnoj mreži nastavit će se do kraja mjeseca rujna.

Također, u sklopu radova na projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice, trenutno se izvode radovi rekonstrukcije magistralnog cjevovoda u gradu Našicama. Za potrebe izvođenja spoja magistralnog cjevovoda u zasunsku komoru, trajao je i prekop ceste na raskrižju Sokolske ulice, Trga dr. Franje Tuđmana i Ulice J.J. Strossmayera. Zbog tog prekopa, za promet je bila zatvorena Sokolska ulica na navedenom raskrižju s Trgom dr. Franje Tuđmana i Ulicom J.J. Strossmayera.

I na kraju treba napomenuti kako vrijednost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ iznosi 207.823.212,50 HRK, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u iznosu 116.461.394,99 HRK. Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirati će partneri u projektu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Grad Našice, Općina Donja Motičina, Općina Podgorač i Općina Feričanci u ukupnom iznosu 49.797.175,01 HRK bez PDV-a. Predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine. Projekt se provodi na uslužnom području tvrtke Našički vodovod d.o.o. u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe.