I kroz ljetne mjesece nastavlja se projekt Aglomeracija Našice

Ovim, možemo ga nazvati, povijesnim Projektom „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ predviđeno je proširenje/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, proširenje/rekonstrukcija/sanacija sustava odvodnje, povećanje broja korisnika usluge vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja i optimiziranje tlakova u vodoopskrbnoj mreži i poboljšanje sustava daljinskog nadzora i upravljanja sustavom vodoopskrbe.

Njegova je vrijednost, financiranog 70% iz europskih sredstava, a ostatak iz državnog proračuna, sredstava Hrvatskih voda i sredstava Grada Našica, 207 milijuna kuna. Tako je i ovaj mjesec nastavljena sanacija odvodnje bez iskapanja koju provodi tvrtka Ind – Eko iz Rijeke. Naime, radi se o modernoj tehnologiji sanacije kanalizacije i svih vrsta cjevovoda koju ova tvrtka prakticira već petnaestak godina. Prednost ove tehnologije, za razliku od iskopa je nemogućnost oštećenja neke postojeće infrastrukture i brža ugradnja te je minimalan utjecaj štete na okolinu i okoliš.

Projekt se provodi na uslužnom području tvrtke Našički vodovod d.o.o. u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe.