Promidžba i vidljivost projekata, komunikacija, mediji, držanje prezentacija – Interna edukacija (2d)

U Našicama je provedena dvodnevna online edukacija tvrtke Ekonerg koja obavlja usluge promidžbe i vidljivosti u sklopu EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Našice”

U okviru ugovora iz područja komunikacije i vidljivosti, tvrtka Ekonerg prati svog korisnika Našički vodovod u provedbi projekta iz područja vodno-komunalnog sektora Aglomeracije Našice. Vrijednost projekta je 207.823.212,50 HRK, a najveći dio sredstava dolazi iz sredstava Europske unije. Projekt obuhvaća proširenje i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe, proširenje, rekonstrukciju i sanaciju sustava odvodnje, povećanje broja korisnika usluga te pročišćavanje i optimiziranje tlakova u vodoopskrbnoj mreži kao i poboljšanje sustava daljinskog nadzora upravljanja sustavom vodoopskrbe.

Dora Stanec Svedrović iz Ekonerga izjavila je kako se edukacija odnosila na provedbu Ugovora komunikacije i vidljivosti projekta te tehničku pomoć Korisniku projekta vezano za komunikaciju i vidljivost, odnosno kako ispuniti usluge promidžbe i vidljivosti te provesti kampanju za podizanje svijesti stanovništva u području vodnih usluga. Uz to, dodala je da je sama komunikacija i vidljivost je propisana određenim europskim uredbama i propisima i kao takva je dio ovog projekta.

„Interne edukacije se provode u okviru projekta te su usmjerene jačanju kapaciteta korisnika i pomoći korisniku vezano za komunikaciju i vidljivost. Edukacija je usmjerena načinima prezentacije projekta, komunikaciji sa zainteresiranim stranama, smjernice za verbalnu i neverbalnu komunikaciju te osnovna obilježja medijske komunikacije i slično. Smatram da su naše dvodnevne radionice doista doprinijele stjecanju vještina komuniciranja s medijima ” – izjavila je Dora Stanec Svedrović te napomenula kako je važno pomoći korisniku u fluentnoj komunikaciji.

Kroz ove radionice osigurali smo pomoć u predstavljanju projekta te komunikaciji i vidljivosti – od samih priprema prezentacija te obraćanja medijima i razvijanja suradnje s javnosti to su sve bile teme naših dvodnevnih radionica – izjavila je Dora Stanec Svedrović te nadodala kako su korisnici na ove edukacije odgovorili pozitivno.