Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ izvodi se sukladno predviđenom planu

Projektom „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ predviđeno je proširenje/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, proširenje/rekonstrukcija/sanacija sustava odvodnje, povećanje broja korisnika usluge vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja i optimiziranje tlakova u vodoopskrbnoj mreži i poboljšanje sustava daljinskog nadzora i upravljanja sustavom vodoopskrbe. On se provodi na uslužnom području tvrtke Našički vodovod d.o.o. s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe.

Radovi se odvijaju prema sljedećim aktivnostima: Aktivnost 1 – Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našice, Aktivnost 2 – Sanacije sustava odvodnje grada Našice metodama bez raskopavanja, Aktivnost 3 – Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u općini Donja Motičina te Aktivnost 4 – Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture šireg našičkog područja. Radovi na svim aktivnostima odvijaju se prema predviđenom rasporedu, a predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine.

Podsjetimo, vrijednost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ iznosi 207.823.212,50 HRK, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u iznosu 116.461.394,99 HRK. Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirati će partneri u projektu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Grad Našice, Općina Donja Motičina, Općina Podgorač i Općina Feričanci u ukupnom iznosu 49.797.175,01 HRK bez PDV-a. Predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine. Projekt se provodi na uslužnom području tvrtke Našički vodovod d.o.o. u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe.