Radovi u sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ nastavljaju se prema planu i izvode se na svim Aktivnostima, 1, 2, 3 i 4.

Aktivnost 1: Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našice

Radovi se izvode na 4 od ugovorenih 15 gradilišta, a za još 3 gradilišta je u tijeku priprema izvedbene projektne dokumentacije. Vrijedno je istaknuti da je izvedena prva dionica magistralnog vodovoda od crpilišta Velimirovac do željezničke pruge u Markovcu Našičkom i da su u tijeku završni radovi na tlačnim probama i ispitivanju kvalitete vode, te provedbi tehničkog pregleda prvog gradilišta i stavljanja u funkciju te dionice, čime će se dodatno osigurati sigurnost vodoopskrbe Grada Našica.

Aktivnost 2: Sanacije sustava odvodnje grada Našice metodama bez raskopavanja

Nastavljaju se radovi na uređenju sustava odvodnje metodama bez raskopavanja. Podsjetimo kako CIPP metoda obnove kanalizacijskih cjevovoda podrazumijeva sanaciju cjevovoda bez iskopavanja, instaliranjem fleksibilne, smolom impregnirane cijevi, koja se uslijed instalacijskog tlaka oblikuje po originalnom cjevovodu. Pomoću ove metode bez raskopavanju saniraju se cijevi postavljene prije nekoliko desetljeća. Također, jedna od prednosti ove tehnologije, za razliku od iskopa, je nemogućnost oštećenja neke postojeće infrastrukture i brža ugradnja te je minimalan utjecaj štete na okolinu i okoliš. Radovi su u tijeku te je po posljednjem tjednom izvještaju sanirano 4349 m, što iznosi 57,4 % ukupno ugovorene duljine.

Aktivnost 3: Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u općini Donja Motičina

Radovi se izvode na gradilištu kanalizacije Seona i spojnom tlačnom vodu kanalizacije Donja Motičina – Martin, a uskoro se očekuje i izdavanje građevinske dozvole za treće gradilište, kanalizacija Donja Motičina 2. faza.

Aktivnost 4: Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture šireg našičkog područja Izdano je pravo pristupa na svih osam gradilišta s danom 03.02.2022.

Radovi na prvom gradilištu, glavnom opskrbnom vodovodu Našice – Makloševac – Ceremošnjak – Granice i distributivnoj vodoopskrbnoj mreži naselja Makloševac, Ceremošnjak i Granice, sa pripadajućim crpnim stanicama, počeli su dana 07.03.2022., a za još dva gradilišta u tijeku je priprema izvedbene projektne dokumentacije. Radovi na cjelokupnom EU projektu aglomeracije Našice teku predviđenom dinamikom, a završetak cijelog projekta planiran je za kraj 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ iznosi 207.823.212,50 HRK, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.