Uskoro početak radova na izgradnji linijskih objekata u Gradu Našicama – Aktivnost 1

U sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“, uskoro će započeti radovi na izgradnji linijskih objekata u Gradu Našicama – Aktivnost 1 – dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našicama na crpilištu “Velimirovac“ u istoimenom mjestu.

Ukupna vrijednost radova Aktivnosti 1 – Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našicama, prvog od 15 projekata u okviru navedenog ugovora, rekonstrukcije magistralnog vodovoda od crpilišta Velimirovac do željezničke pruge u Markovcu Našičkom iznosit će više od 36 milijuna kuna. Izvođenje radova izvodit će kao zajednica ponuditelja, Niskogradnja Marijanović d.o.o. Kaptol i Gebruder d.o.o. Bizovac.

Suradnja dvije tvrtke

Uspješna suradnja direktora Josipa Stipića i člana uprave tvrtke Gebruder d.o.o. Daniela Stipića s direktorom Franom Marijanovićem dovela je do potpisivanja ugovora koji je bitan za razvitak i uspješnost obje tvrtke. U ukupnom projektu Gebruderd.o.o. sudjelovat će s 42,64% poslova na izgradnji kanalizacijske mreže dok Niskogradnja Marijanović s ostalih 57,36% na izgradnji sustava vodoopskrbe.

Radovi na sustavu vodoopskrbe

U projektu poboljšanja vodokomunalne infrastrukture, radovi na sustavu odvodnje se sastoje od ugradnje 4000 m gravitacijskog cjevovoda, 4700 m tlačnog cjevovoda u naseljima Vukojevci, Brezik, Šipovac i Velimirovac te u gradu Našicama, izgradnja 3 nove crpne stanice i rekonstrukcija 1 te priprema za kućne priključke i rekonstrukcija postojećih – 110 komada, izgradnja opreme i povezivanje 4 nove točke NUS-a na sustav. Radovi na sustavu vodoopskrbe uključuju izgradnju nove vodospreme zapremnine 1000m3, s izgradnjom ograde i bunara i nove stanice za podizanje tlaka, izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda dužine 6.500m od vodocrpilišta Velimirovac do željezničke pruge u Našičkom Markovcu i u gradu Našicama, rekonstrukciju 136 kućnih priključaka, izgradnju 3 nove crpne stanice za podizanje tlaka u Našicama, Dudić i Vukojevci, 13 novih mjerno – regulacijskih točaka u gradu Našicama. Završetak radova je planiran 01.11.2023.