Postojeća kanalizacijska infrastruktura unaprijedit će se novom modernom tehnologijom radova bez raskopavanja

U okviru projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice”, u centru grada, u tijeku su radovi na uređenju sustava odvodnje metodama bez raskopavanja.

Ovim projektom unaprijedit će se postojeća kanalizacijska infrastruktura novom modernom tehnologijom radova bez raskopavanja.

Nova moderna tehnologija

Izvođač radova je tvrtka IND-EKO Rijeka čija je tehnologija sanacije kanalizacije i svih vrsta cjevovoda drugačija od redovnog načina rada. Za razliku od klasičnih iskopa i zamjene cijevi, što uzrokuje ometanje života građana, primijenit će se metoda bez iskopavanja. Postojeće cijevi će se sanirati bez iskopavanja uvlačenjem novih cijevi u postojeće cijevi procesom polimerizacije. Prednost te tehnologije za razliku od iskopa je nemogućnost oštećenja neke postojeće infrastrukture te brža ugradnja. Radi se cjevovod po mjeri te je minimalan utjecaj štete na okolinu i okoliš što znači da se radovi izvode dok je kanalizacijski sustav u funkciji. Ovaj način omogućuje da radovi budu puno brže izvedeni u odnosu na klasično kopanje i zamjenu cijevi.

Važan i vrijedan projekt

Aglomeracija Našice o važnom i vrijednom projektu za Našice i cijeli našički kraj vrijednosti preko 207 milijuna kuna, a najveći dio sredstava sufinancira se iz Europske unije. Projekt obuhvaća proširenje i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe, proširenje, rekonstrukciju i sanaciju sustava odvodnje, povećanje broja korisnika usluga te pročišćavanje i optimiziranje tlakova u vodoopskrbnoj mreži kao i poboljšanje sustava daljinskog nadzora upravljanja sustavom vodoopskrbe.