Potpisan prvi Ugovor za radove na projektu Aglomeracija Našice

U prostorijama Grada Našica u četvrtak 21. siječnja 2021. godine potpisan je Ugovor za radove o izgradnji linijskih objekata u Gradu Našicama u sklopu projekta sufinanciranog od strane EU „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“.
Potpisivanju su prisustvovali gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić, Predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Kašuba, član uprave Našičkog vodovoda Mario Repinc, direktor tvrtke Hidroing d.o.o. Vjekoslav Abičić te direktor tvrtke Valenčak d.o.o., Ivica Valenčak. Ugovor su potpisali direktor tvrtke IND-EKO d.o.o. Ilija Šmitran te predsjednik uprave Našičkog vodovoda d.o.o. Oto Dudjak.

Vrijednost Ugovora iznosi 19.406.370,00 HRK bez PDV-a, od čega je 70,05 % sufinancirano iz Europske Unije iz Kohezijskog fonda. Predviđeno je trajanje realizacije ugovora u trajanju od 18 mjeseci. Sufinanciranje iz državnog proračuna iznosi 11,98 %, lokalna komponenta 5,99 %, dok će ostatak vrijednosti Ugovora sufinancirati Hrvatske vode sa 11,98 %. Ovim Ugovorom predviđena je sanacija kanalizacijskih cijevi promjera od 300 mm do 1000 mm u ukupnoj duljini od 7 577 m te 188 pripadajućih revizionih okana na trasi kanalizacije. Ugovor obuhvaća dionice sjeverni kolektor grada Našice od našičkog parka do pročistača otpadnih voda, Strossmayerova ulica od Trga dr Franje Tuđmana do Ulice Ruđera Boškovića, Ulice Zlatka Balokovića, Ivana Zajca, Hinka Juhna (Urbarija) te Ulica braće Radića od Školske ulice do željezničke pruge.

Općenito, vrijednost cijelog projekta Aglomeracije Našice iznosi 207.823.212,50 HRK sa PDV-om, a provodi se na uslužnom području tvrtke Našički vodovod d.o.o. Ugovorima su osigurana sredstva u iznosu 166.258.570,00 HRK bez PDV-a, gdje najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije u iznosu 116.461.394,99 HRK. Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirati će partneri u projektu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Grad Našice, Općina Donja Motičina, Općina Podgorač i Općina Feričanci u ukupnom iznosu 49.797.175,01 HRK bez PDV-a. Predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine.

Kontakt-mail: info@nasicki-vodovod.hr