Normalizacija u kasnim večernjim satima

Zbog poteškoća u sustavu i samom tijeku sanacije kvara dolazi do poremećaja vodoopskrbe na cijelom distributivnom području te se normalizacija očekuje u kasnim večernjim satima.