REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE “VELIMIROVAC“

Krajem 2012. godine VODOTEHNIKA d.d. Zagreb započela je radove na rekonstrukciji postrojenja za obradu vode “Velimirovac“, vrijedne 16.200.000,00 kn (bez PDV-a). Od navedenog iznosa 80% sufinanciraju Hrvatske vode, a do danas je praktično realizirano 15.000.000,00 kn vrijednosti ugovora.

Premda je do zadnjeg dana postojeća CULLIGAN tehnologija prerade vode davala u potpunosti ispravnu vodu prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, sazrijelo je vrijeme za promjenu tehnologije i nakon probnog rada više pilot postrojenja, odabrana je biološka filtracija, tehnologija koja se duži niz godina primjenjuje u više gradova u Slavoniji, slične kvalitete ulazne vode.
Od 15.10.2014. isporučuje se, završetkom prve faze radova, u vodoopskrbni sustav Grada Našica poboljšana kvaliteta vode.
Sredinom 2015. godine očekujemo završetak svih radova na crpilištu, s postignućem ukupnog kapaciteta prerade vode od 150 l/s, čime će NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. imati kapacitet i za širenje svoje distributivne mreže.

Našice, 28.10.2014.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *