Prethodna savjetovanja

Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Feričanci 3000 ES – 1. faza – mehanički dio

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Icon

Obavijest o prethodnom savjetovanju 49 KB 10 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 1 - Upute ponuditeljima 605 KB 8 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 2 - Ugovor 151 KB 8 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 3 - Zahtjevi naručitelja 4,06 MB 9 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 4 - Troškovnik 17,2 KB 8 downloads

...
Preuzmi

Prilozi:

Icon

Posebni uvjeti 4.40 MB 8 downloads

...
Preuzmi

Icon

EOTRP UPOV Feričanci 3,87 MB 13 downloads

...
Preuzmi

Izgradnja spojnog vodovoda Donja Motičina – Gornja Motičina

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Icon

Knjiga 1 -DON 08-MV-19 - ver 01-08 205 KB 8 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 2 -Prijedlog_ugovora-08-MV-19 86 KB 7 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 3-08-MV-19-ver02-08 1,8 MB 8 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 4 1,33 MB 8 downloads

...
Preuzmi

Izgradnja opskrbnih cjevovoda naselja Budimci i Poganovci 2. faza

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Icon

Obavijest o prethodnom savjetovanju 638 KB 15 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 2 – Prijedlog ugovora 86 KB 9 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 3 – Troškovnik 141 KB 10 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 4 – Projektna dokumentacija 11 MB 10 downloads

...
Preuzmi

Icon

Pregledna situacija Budimci 775 KB 9 downloads

...
Preuzmi

Icon

Pregledna situacija Poganovci 777 KB 9 downloads

...
Preuzmi

Izgradnja glavnog opskrbnog vodovoda naselja Valenovac

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Icon

Izvješće o prethodnom savjetovanju 553 KB 10 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 2 - PRIJEDLOG UGOVORA 86 KB 9 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 3 - Troškovnik 180 KB 8 downloads

...
Preuzmi

Icon

Obavijest o prethodnom savjetovanju 178 KB 9 downloads

...
Preuzmi

Icon

Knjiga 4 - Pregledna karta 397 KB 11 downloads

...
Preuzmi

Icon

Projektna dokumentacija 11 MB 10 downloads

...
Preuzmi