Poslovna iskaznica

Društvo djeluje pod tvrtkom: NAŠIČKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Skraćeni naziv tvrtke glasi: NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.
Sjedište društva je u Našicama, Braće Radića 188.

  • Tel. centrala: (031) 613-176
  • Telefaks: (031) 613-196
  • E-mail:nasicki.vodovod@os.t-com.hr
  • IBAN: HR4223400091100144373 kod PBZ
  • IBAN: HR5325000091102006891 kod Addiko banke
  • MBPS: 3127150
  • OIB: 89523454310
  • Sud upisa-Trgovački sud u Osijeku, MBS:030071789
  • Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen
  • DIREKTOR: Oto Dudjak, dipl.oec.

Memorandum Društva glasi: